Student Activity Council

S. No. Society Faculty In Charge
1. Cultural Dr. S.Thangalakshmi
Er.Nitin Kumar
2. Environmental Conservation Dr. Tripti Agarwal
Dr. Chakkaravarthi Saravanan
3. Fine Arts Dr. Shekhar Agnihotri
Dr. Tanya Luva Swer
4. Literary Prof. Ashutosh Upadhyay
Dr. Vinkel Kumar Arora
5. Personality Development Dr. Neeraj
Dr. Aman Dua
6. Technical Dr. Prasanna Kumar G.V.
Dr. Vijay Singh Sharanagat
7. Sports Er. Kumar Rahul
Dr. Bhaswati Bhattacharya
8. Business Management Dr. Sapna
Dr. Sarika
9. AARAMBH Dr. Bhim Pratap Singh
Dr. Anupama